კოაგულოგრამა

  • ტიპი: სერიული ანალიზი.
  • პასუხი: რამოდენიმე საათში.
  • ანალიზი სრულდება: Siemens
  • ფასი: 25 ლარი.

ჰომეოსტაზის ძირითადი ფუნქცია მდგომარეობს იმაში, რომ შეინარჩუნოს სისხლის თხევადი მდგომარეობა და მოახდინოს სისხლის შეჩერება დაზიანებული სისხლძარღვის კედლის შემთხვევაში. კოაგულღოგრამა საშუალებას გვაძელვს გამოვავლინოთ დარღვევები ჰომეოსტაზის პლაზმურ-კოაგულაციურ ნაწილში. სისხლის შედედების პროცესი (კოაგულაცია) წარმოდგენილია ურთიერთ დაკავშირებული სამი ჯგუფის რეაქციებით: სისხლის შედედების შინაგანი სისტემა, სისხლის შედედების გარეგანი სისტემა და ფიბრინოგენის ფიბრინად გარდაქმნის პროცესი. სრული კოაგულოგრამა მოიცავს შემდეგ ანალიზებს: პროთრომბინის დრო PT, აქტივირებული პარციალური თრომბოპლასტინის დრო APTT, თრომბინის დრო TT, საერთაშორისო ნორმალიზებული შეფარდება INR, ფიბრინოგენი.

პაციენტის მომზადება: მასალის აღება ხორციელდება დილის საათებში უზმოდ. მასალის აღება ხორციელდება ვაკუუმურ ციტრატიან სინჯარაში და სისხლი უნდა ჩაისხას მითითებულ ნიშნულამდე და დაუყოვნებლივ დაცენტრიფუგდეს, რათა გამოიყოს შრატი.შემდეგ: ანტითრომბინი III

  • სიახლეები

  • 2012 წლის ბოლოსთვის ჩვენს დიაგნოსტიკურ ცენტრში იგეგმება რენტგენოლოგიური განყოფილების გახსნა, რომელიც შეიცავს რენტგენდიაგნოსტიკას, ექოსკოპიას, მამოგრაფიას, კომპიუტერულ და მაგნიტურ ტომოგრაფიას.
  • 2012 წლის 1 იანვრიდან ჩვენს დიაგნოსტიკურ ცენტრში ფუნქციონირებს ევროპული სტანდარტების ლაბორატორია.

სერვისი

  • კონტაქტი

  • მის: თბილისი, ლერმონტოვის 18, (0105)
  • ტელ: (+995) 32 260 44 00
  • ტელ: (+995) 32 260 44 11
  • ფაქსი: (+995) 32 260 44 11
  • ელ-ფოსტა: info@medikon.ge
  • ონლაინ ფორმა